Klicni center Lunatel

KLICNI CENTER LUNATEL

Klicni center Lunatel je namenjen zagotavljanju kvalitetnih storitev s področja varstva in zagotavljanja pomoči vsem, ki jo potrebujejo, še posebej pa starostnikom. Klicni center Lunatel našim naročnikom nudi 24 urno telefonsko podporo, 365 dni na leto.

Zaradi hitrega staranja prebivalstva v Sloveniji in pomanjkanja postelj v domovih za starejše, je že danes jasno, da to področje predstavlja izziv za prihodnost. Prav tako se v Sloveniji uvrščamo v sam svetovni vrh na področju lastništva nepremičnin. Tako je precej starostnikov v Sloveniji, ki v lastni nepremičnini živijo popolnoma sami. Zato je v primeru težav, bolezni ali nesreče še toliko bolj pomembno, da lahko to nekomu sporočijo.

Klicni center Lunatel in njegovi strokovno usposobljeni operaterji nudijo uporabnikom vso strokovno telefonsko podporo in pomoč v primeru njihovih težav ali nesreče.

Reakcijski čas v primeru padca in poškodbe starostnika je eden ključnih dejavnikov za ohranitev njegovega zdravja. Iz minute v minuto se lahko stanje poslabša, zato je še posebej pomembno, da je klic v sili sprejet pravočasno.

Klicni center Lunatel je vaš varnostni partner pri vsakdanjih domačih opravilih v hiši, na vrtu, izletu ali dopustu. Z nami ste lahko tudi sami.

VNOS UPORABNIKOVIH PODATKOV IN PODATKOV KONTAKTNIH OSEB V BAZO KLICNEGA CENTRA

Ob nakupu pametne ure Lunatel boste skupaj z nami določili kontaktne osebe, ki so vam blizu in pripravljene prevzeti nase odgovornost za prevzem nujnih klicev. Te osebe bodo tako postale vaš angel varuh za primere, ko ga boste potrebovali. Za vpis v bazo kontaktnih oseb, naše stranke najpogosteje izberejo svojce oz. najbližje, tudi sosede, prijatelje ali znance.

Operaterji oziroma telefonsko osebje v klicnem centru je ob sprožitvi alarma prav tako usposobljeno za vse mogoče primere in stresne situacije. Zato je med skrbnike, na koncu dodan še klicni center Lunatel. Nenazadnje, nastal je z namenom zagotavljanja zdravja in varnosti, 24 ur na dan, vse dni v letu.

Koliko kontaktnih oseb oziroma skrbnikov, naj bo vpisanih v bazo je odločitev vsakega posameznika. Za vsemi njimi je “na repu” verige alarmiranja, kot že rečeno, vedno dodan še klicni center Lunatel. Ta je za uporabnike dosegljiv 24 ur na dan, 7 dni v tednu.

Usposobljeni operaterji, so v primerih težav zaradi svojih izkušenj nepogrešljiv pomočnik, pri reševanju le teh. Svoje delo jemljejo profesionalno, resno, predvsem pa odgovorno oziroma “z glavo”. Zavedamo se, da so ravno operaterji tisti, ki morajo v dani situaciji ohraniti trezno glavo.

SPREJEMANJE IN POSREDOVANJE NUJNIH KLICEV

Že sama beseda klic v sili, nam da vedeti, da nekdo potrebuje pomoč. Odzivni čas oziroma sprejem klica v sili, mora biti čim hitrejši. Uporabnik ga lahko sproži s pritiskom gumba na pametni uri. Ker verjamemo, da je to ob današnjem tempu življenja včasih nemogoče, vam nudimo pomoč. Klicni center Lunatel, vam s souporabo pametne ure Lunatel omogoča 24 urno telefonsko podporo in pomoč v primeru vaših težav, nesreč ali poškodb.

Z nakupom pametne ure je klicni center Lunatel že vpisan v bazo vaših kontaktnih oseb. S tem uporabnikom zagotavljamo sto odstotno odzivnost na njihov klic v primeru težav. Vsak uporabnik ima številko klicnega centra Lunatel, vstavljeno takoj za kontakti vseh skrbnikov. To je ponavadi 4-6 mesto v verigi kontaktnih oseb za primer, ko se sproži alarm. Zakaj je to pomembno?

Vzemimo za primer, da ima starostnik v verigi kontaktov navedene tri osebe. Na prvem mestu sta to sin ali hčerka ali oba, sledijo bratje in sestre, tretje ali četrto mesto je nato rezervirano za klicni center Lunatel. Če se le ta, nahaja na četrtem mestu v verigi, ta klic sprejme v dobri minuti. Pred njim bodo klicani in obveščeni svojci uporabnika na prvih treh mestih v verigi. Klicanje vsake kontaktne osebe traja 25 sekund. V primeru, da se ta ne odzove, kliče sistem naslednjo osebo v verigi.

Klicni center Lunatel se odzove vedno! Kadarkoli uporabnik potrebuje pomoč mu je ta zagotovljena takoj. Podnevi ali ponoči, vsak dan v tednu, vse dni v letu. Klicni center Lunatel poskrbi tudi za kompletno posredovanje v nujnih primerih. Klici na številko 112 ali 113, obveščanje osebnega zdravnika, patronažne službe ali negovalca so le ena od prednosti, ki jih ponuja klicni center Lunatel.

Operater ostane v primeru neljubega dogodka ves čas v kontaktu z osebo, ki potrebuje pomoč. Do prihoda nujnih služb, tako nudi pomoč in podporo poškodovane osebe. Sočasno drugi operater kliče in posreduje informacije dežurnim službam in skrbniškim kontaktom.

OBVEŠČANJE KONTAKTNIH OSEB

Po stisku “rdečega gumba” na pametni uri se samodejno sproži obveščanje kontaktnih oseb v verigi uporabnika. Te so o dogodku obveščene z 25 sekundnim klicem in sms sporočilom. Vendar pa je kot že omenjeno, sprejem klica včasih nemogoč. Lahko, da smo sprejeto sms sporočilo opazili prepozno.

Klicni center Lunatel bo v takšnih primerih najprej poskrbel za zagotavljanje varnosti in zdravja uporabnika. Ko bo starostnik, delavec ali otrok “na varnem”, pa bo pričel z ponovnim obveščanjem kontaktnih oseb. Kontaktne osebe se prilagodijo glede na želje in zahteve uporabnika, njegovo naravo dela, potrebe, itd.

Varnostnik, vzdrževalec, patronažna sestra, voznik dostavnega vozila, … Gre za le nekaj od poklicev, kjer oseba delo opravlja sama. V takšnih primerih pa se pojavljajo možnosti za nesrečo oziroma delovni rizik.

Prav zato se v zadnjem času za nakup pametne ure Lunatel, za svoje zaposlene, odloča čedalje več podjetij. V podjetjih, kjer je delavec sam v nočni delovni izmeni je klicni center Lunatel takorekoč nepogrešljiv partner. Dežurni operaterji klicnega centra, zagotavljajo vso telefonsko podporo in organizacijo potrebne pomoči tudi ponoči. Spanec delodajalcev in odgovornih vodij, je tako vsekakor lahko bolj miren.

DOKUMENTIRANJE VSEH KLICEV IN UKREPOV

Vsi telefonski klici in ukrepi se snemajo, zaradi zagotovitve dokazov v zvezi z asistenčnim zahtevkom. Hranijo se na način in za obdobje, kot je predpisano z ustreznimi zakonskimi predpisi.

Scroll to Top